Over mij

Mijn projecten

Samenwerken

Together | Apart

“Genereren van een voorontwerp binnen een complexere, concrete wooncontext met integratie van duurzaam ruimtegebruik. Kern van de zaak is de reflectie over het samenwonen van een koppel en een extra persoon in één pand. Hoe kan je door jouw ontwerp de sociale cohesie bevorderen, maar toch met voldoende aandacht voor privacy?”

Together I Apart vormt de eindjury van het eerste bachelorjaar met als focus voorontwerp en presentatie. De opdracht zette ons aan om één van de ateliers van interieurvormgeving op campus Bijloke, een voormalig hospitaal, volledig te ontwerpen naar de noden van een koppel en een extra persoon. De historische kenmerken van het pand geven authenticiteit en karakter aan mijn ontwerp en kunnen ook niet los van elkaar gezien worden. De materialisatie in dit project werd gereduceerd naar het minimum om de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp te laten spreken. Een slim, lichtrijk, open en tijdloos ontwerp komt tegemoet aan de noden van de bewoners.

jaar 1, semester 2
locatie: Atelier interieurvormgeving, Campus Bijloke KASK
februari 2021 – juni 2021
153 m²

Privacybeleid

Waarom verzamel ik op deze website persoonsgegevens en hoe ga ik met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor mij. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is mijn leidraad. Dit betekent dat ik:

  • jouw persoonsgegevens verwerk volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamel die minimaal nodig zijn om je te contacteren.
  • indien nodig, jouw toestemming vraag voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaar en bescherm zodat deze bij mij veilig zijn.
  • altijd bereid ben om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je me contacteren via het contactformulier op de website.