Over mij

Mijn projecten

Samenwerken

Rooftopshelter

“Ontwerp vanuit jouw ontwerpvisie een tijdelijk klein verblijf voor 1 persoon. Het eindresultaat moet een innovatief en creatief interieurontwerp met maximale ruimtelijke beleving en optimale correcte toepassing van de ergonomie van de basiswoonfuncties zijn.”

Twee woonunits met een afmeting van 3 x 9 x 3 m en 3 x 6 x 3 m dienden aan elkaar gekoppeld te worden om zo het basisuitgangspunt van je persoonlijke ontwerpvisie te vormen. Centraal binnen mijn ontwerp staat een functionele wand die verschillende functies in zich draagt en waarrond mijn volledig ruimtelijk ontwerp gebaseerd is. Zo maakten de functies baden, ontspannen, eten en bergen een weloverwogen deel uit van het volume uit grenen multiplex.

jaar 1, semester 1
locatie: Campus Tweekerken Ugent
november 2020 – januari 2021
45 m²

Privacybeleid

Waarom verzamel ik op deze website persoonsgegevens en hoe ga ik met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor mij. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is mijn leidraad. Dit betekent dat ik:

  • jouw persoonsgegevens verwerk volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamel die minimaal nodig zijn om je te contacteren.
  • indien nodig, jouw toestemming vraag voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaar en bescherm zodat deze bij mij veilig zijn.
  • altijd bereid ben om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je me contacteren via het contactformulier op de website.