Over mij

Mijn projecten

Samenwerken

Maison Jean Prouvé

Het vak Historisch-Culturele context van het wonen gaf de opdracht om een project van individueel wonen te selecteren dat mij raakt en inspireert. Ik diende een grondige analyse in woord en beeld te maken waarbij ik het project situeer in het oeuvre van de architect en in de architectuur-historische en architectuur-theoretische context. Een persoonlijke bespreking waarin ik duid op wat mij precies raakt, aanspreekt en inspireert in dit project rondt de analysebundel af.

analyse van een woning in zijn architectuur-historische context
oktober 2021 – februari 2022

Privacybeleid

Waarom verzamel ik op deze website persoonsgegevens en hoe ga ik met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor mij. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is mijn leidraad. Dit betekent dat ik:

  • jouw persoonsgegevens verwerk volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamel die minimaal nodig zijn om je te contacteren.
  • indien nodig, jouw toestemming vraag voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaar en bescherm zodat deze bij mij veilig zijn.
  • altijd bereid ben om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je me contacteren via het contactformulier op de website.